Strona

Regulamin i polityka prywatności

Rejestrując konto w qamarketing.pl możesz być pewien, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Szanujemy i chronimy Twoją prywatność.

Administrator danych osobowych:
Miler Sebastian – PageSEO
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 23/6
NIP: 5512494350
REGON: 121476358

Dane podawane w serwisie qamarketing.pl
Rejestrując konto w serwisie qamarketing.pl internauta podaje swoją nazwę użytkownika (Nick będący jednocześnie loginem), adres e-mail który jest niezbędny do potwierdzenia autentyczności konta oraz hasło które jest niezbędne do zalogowania się na utworzone i potwierdzone konto.

Cookies
Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. “cookies”) na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. Przechowujemy pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka. Pliki cookies mogą być zbierane również przez podpięty do strony Google Analytics. Google Analytics to narzędzie analityczne Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób korzystają z nich użytkownicy. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.
Dodatkowe informacje o plikach cookies dostępne są na stronie: https://qamarketing.pl/cookies

Pliki z logami
Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Szczegóły:
Użytkownik: to osoba która zarejestrowała konto w serwisie qamarketing.pl.
Właściciel serwisu: to firma Miler Sebastian – PageSEO.

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Właściciela serwisu jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Właściciela serwisu. Właściciel serwisu gromadzi dane niezbędne do wystawiania faktur i rachunków. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Właściciel serwisu zapewnia Użytkowników, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Dostęp do danych osobowych Użytkownika możliwy jest również poprzez jego profil po poprawnie przeprowadzonej rejestracji oraz logowaniu do serwisu.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Właściciel serwisu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Użytkownika danych osobowych Właścicielowi serwisu innemu administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników są chronione przez Właściciela serwisu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Jeżeli użytkownik chciałby wiedzieć, które dane osobowe znajdują się w naszym posiadaniu, lub jeżeli chciałby je edytować, zwiększyć swoją anonimowość lub usunąć jakiekolwiek niepełne, niepoprawne lub zdezaktualizowane dane osobowe albo gdyby z dowolnej przyczyny zechciał, aby zaprzestano przetwarzania jego danych osobowych, to może skorzystać z takiego prawa, kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub listowanie na adres siedziby firmy.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas (PageSEO) plików Cookies do celów analitycznych i wydajnościowych. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close